Censureret Udstilling

Hvert år i uge 42 er der åben censureret efterårsudstilling i Kunstforeningen. Det foregår i Åle Hjortsvang kultur- og idrætshal, Pogensvej 5, Åle, 7160 Tørring

 

Alle værker, der indleveres, bliver vurderet ved en offentlig censurering.


Efterårsudstilling 2024

Mere information følger senere.


Hvis du er udøvende kunstner og gerne vil deltage, finder du den nødvendige vejledning her:

Betingelser

Tilmeldingsblanket

Navneseddel

Klargøring af kunstværker


Middelfart Sparekassen sponserer "Årets Kunstværk", som vælges af censorerne. Prisen på 2500 kr. uddeles ved ferniseringen på den censurerede udstilling.


I 2024 er censorerne:

Mere information følger senere.


Censureringen er åben for publikum, og alle kan indlevere værker.


Selve censureringen er en ganske spændende oplevelse, hvor de kunstnere, der har indleveret værker, selv kan overvære udvælgelsen - samt få begrundelse for hvorfor deres værker bliver enten ”antaget” eller ”ikke antaget”.

unsplash